Bijgewerkt: 25 apr 2019

In dit artikel ga ik in op de belangrijkste aandachtspunten bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst of projectovereenkomsten. Let wel een standaardsamenwerkingsovereenkomst die van toepassing is op elke situatie, bestaat niet. Ik behandel hieronder een paar veel gebruikte overeenkomsten in de bijvoorbeeld de ICT-, gaming- en reclame-sector, en ga in op die zaken waarin ik in de praktijk gezien heb waarin debat ontstond.

 

In het algemeen

Het is belangrijk dat u voor ogen houdt welke doelstelling gehaald dient te worden. Hoe u omgaat met de inbreng van kennis en rechten, en hoe daarmee wordt omgegaan in geval van een beëindiging. Hoe wilt u de opbrengsten en risico’sverdelen? Voor hoe lang bent u van plan samen te werken? En hoe kan deze samenwerking eventueel beëindigd worden?

 

De aandeelhoudersovereenkomst

Bij aandeelhoudersovereenkomsten is het van belang goed overeen te komen onder welke voorwaarden nieuwe aandelen uitgegeven mogen worden. Dit kan namelijk een probleem worden indien meer kapitaal nodig is om te groeien. In de beginfase denkt men vaak niet over een exit van aandeelhouders en een uitkoopregeling.

 

De geheimhoudingsovereenkomst

Bij de geheimhoudingsovereenkomsten is het van belang duidelijk te omschrijven wat onder de overeenkomst valt. Hierbij is het van belang dat duidelijk is wat de doelstelling van de geheimhouding is.

 

Inhuur en detachering van personeel

Bij de inhuur en detachering van ICT-personeel is het van belang dat duidelijk is wat de verwachtingen zijn. De duur, de kwaliteit, de wijze en tijdstip van betaling en geheimhoudingen zijn aandachtspunten. Ziet u onder het item over de ontwikkeling van software waar u zoal op moet letten bij de inhuur van een zzp’er.

 

© Frank Laurens Jansen