Ontslag krijgen is niet fijn. In deze serie artikelen leest je: wat te doen bij ontslag of bij dreigend ontslag. Hieronder behandel ik de vereisten voor het UWV ontslag bij ziekte en geef ik praktische tips.

 

UWV ontslag bij ziekte

Voor ontslag wegens langdurige ziekte is toestemming van het UWV nodig. Wil de werkgever je arbeidscontract opzeggen en ben je langdurig ziek –lees langer dan twee jaar- dan dien je voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst langs het UWV te gaan.

Uiteraard dient ook het UWV ontslag aan bepaalde vereisten te voldoen.

Vereiste een: Je bent 2 jaar of langer ziek

Je bent niet meer in staat door ziekte of door gebreken om te werken in de functie waarvoor je bent aangenomen.

Vereiste twee: Je kunt niet binnen 26 weken weer aan het werk

Je werkgever dient aannemelijk te maken dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden.

Vereiste drie: En dat je binnen deze periode je functie niet in aangepaste vorm kunt verrichten. Hierbij is belangrijk dat ook door bijvoorbeeld scholing herplaatsing in een andere functie niet tot de mogelijkheden behoort.

 

UWV ontslag. De ontslagprocedure.

Indien je werkgever een verzoek heeft ingediend bij het UWV voor ontslag, dan dient het UWV de beslissing op het verzoek gelijktijdig schriftelijk kenbaar te maken aan de werkgever en de werknemer. Heeft de werkgever toestemming gekregen dan kan hij het arbeidscontract opzeggen. De toestemming van het UWV is vier weken geldig. Bij het opzeggen van het arbeidscontract, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, moet je werkgever de geldende opzegtermijn in acht nemen. De behandelduur bij het UWV mag daarop in mindering worden gebracht. Er moet wel minimaal ten minste een maand opzegtermijn resteren. Je mag niet meer -zoals voor het oude arbeidsrecht gold- bij cao van deze minimaal resterende maand af wijken.

 

Ontslagen wat nu? Niet eens met de beslissing?

Tegen de bestuursrechtelijk beslissing van het UWV om toestemming te verlenen is geen bezwaar en beroep mogelijk. Ben je als werknemer het niet eens met de beslissing om toestemming te verlenen, dan kun je de ontslagrechter verzoeken je werkgever te veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen of, onder voorwaarden, een vergoeding toe te kennen. Of dit kans van slagen heeft is sterk van de situatie afhankelijk. Als er nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht gekomen zijn, of als niet alle feiten en omstandigheden duidelijk en/of juist in de procedure naar voren zijn gekomen. En /of er procedureregels overtreden zijn kan een procedure bij de ontslagrechter vruchtbaar zijn. Ook voor de werkgever geldt uiteraard dat als deze van mening is dat ten onrechte geen toestemming is gegeven, hij alsnog ontbinding kan vragen bij de ontslagrechter.

 

© Frank Laurens Jansen