Ontslag krijgen is niet fijn. In deze serie artikelen lees je: wat te doen bij ontslag of bij dreigend ontslag. Hieronder behandel ik de vereisten voor ontslag op staande voet en geef ik praktische tips.

 

Ontslagen wat nu? Ontslag op staande voet.

Op staande voet ontslag. Wanneer kun je op staande voet ontslagen worden?

Ontslag op staande voet betekent de ontbinding van de arbeidsovereenkomst (meestal door de werkgever) met onmiddellijke ingang. In deze gevallen hoeft de opzegtermijn niet in acht te worden genomen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. De arbeidsovereenkomst wordt direct beëindigd. Voor een ontslag op staande voet is geen ontslagprocedure nodig van het UWV Werkbedrijf of de ontslagrechter. Als het ontslag op staande voet terecht is gegeven heb je als werknemer geen recht op een WW uitkering.

 

Ontslagen wat nu? Ontslagen worden. De ontslagprocedure.

Ontslag op staande voet moet aan een aantal vereisten voldoen wil het rechtsgeldig zijn.

Voldoet het niet aan deze vereisten dan kun je dit met succes aanvechten bij de rechter.

 

Vereiste een: De dringende reden.

Hierbij moet je denken aan een ernstige verwijtbare gedraging als bijvoorbeeld: werkweigering, verduistering, mishandeling, diefstal of een enorme belediging. Het is vaak sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden of een gedraging zoals hierboven beschreven ernstig verwijtbaar te noemen is. De rechter maakt een afweging en houdt daarbij rekening met het aantal jaren dienstverband en het functioneren van de werknemer. De ontslagrechter ziet op staande voet ontslag als een laatste middel en gaat hier dus ook niet lichtvaardig mee om. Weet wel dat een gedraging als een grote verduistering, diefstal of fraudeleus handelen doorgaans terecht kan leiden tot ontslag krijgen.

 

Vereiste twee: Het ontslag dient onverwijld gegeven te zijn

Dit houdt in dat de werkgever direct actie dient te ondernemen nadat de gedraging heeft plaatsgevonden. Dit kan zijn door direct op staande voet ontslag te geven, maar ook door aan te geven dat ze de gedraging gaan onderzoeken en je op non-actief te zetten. Belangrijk hierbij is dat de werkgever kan aantonen dat direct nadat het incident of gebeurtenis heeft plaatsgevonden erop gereageerd is.

 

Vereiste drie: De dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden

Dit houdt in dat de werkgever verplicht is direct de reden voor het opstaande voet ontslag kenbaar te maken. Als werkgever mag je deze reden naderhand niet meer aanpassen of aanvullen. Indien dit wel gebeurd dan kun je als werknemer succesvol je ontslag bij de kantonrechter aanvechten.

 

Conclusie: De ontslagprocedure door de werkgever dient zorgvuldig te worden vormgegeven.

 

© Frank Laurens Jansen