Hulp bij een arbeidsconflict

Verstoorde arbeidsrelatie. Wat te doen bij een arbeidsconflict? Zorg direct voor goede rechtsbijstand bij een arbeidsconflict! Wijs handelen vanaf het begin voorkomt veel problemen later. Conflicten op het werk komen veel voor en er is vaak een rode draad in te herkennen. Indien er een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat is het wijs juridisch advies in te winnen over wat je rechten en plichten zijn als werknemer of werkgever. Een arbeidsconflict via mediation oplossen is een mooie methode. Zeker als je een arbeidsconflict hebt met een leidinggevende. Daarom is mediation soms verplicht bij een arbeidsconflict.

Hulp bij ziekmelding

Een arbeidsconflict tijdens ziekte komt vaak voor. Het is van belang goed om te gaan met een ziekmelding bij een arbeidsconflict. Het komt voor dat werknemers juist ziek zijn door een arbeidsconflict. Ziekmelden na een arbeidsconflict komt dan ook vaak voor. Zorg ervoor wat dat je weet wat je rechten en plichten zijn. Een conflict met een werkgever over een burnout heeft vaak meerdere oorzaken. Ook is het soms wijs bij een conflict met een werkgever je ziek te melden.

Hulp bij ontslag op staande voet

Wat te doen bij ontslag op staande voet? Zorg voor een ontslagadvocaat. Je denkt natuurlijk, uiteraard schrijft een advocaat dat. Maar besef je dat iemand op staande voet ontslaan vaak precisie werk is. Wanneer een werkgever ontslag op staande voet wil verlenen, is daarvoor een dringende reden voor ontslag vereist. Een dringende reden voor ontslag op staande moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ontslag op staande voet door diefstal of ontslag op staande voet door werkweigering zijn daar voorbeelden van. Of dit kans van slagen heeft is sterk van de situatie afhankelijk. Op staande voet ontslag nemen komt ook voor. Zorg er van te voren voor dat je weet wat dan je rechten en plichten zijn.

Hulp bij een vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt een vaststellingovereenkomst opgesteld. Besef je dat dit een onderhandelingsproces is. Je wilt natuurlijk het beste resultaat bereiken. Daarnaast wil je dat de vaststellingsovereenkomst natuurlijk geen aanleiding geeft tot nieuwe discussies en dat de nakoming ervan makkelijk kan worden afgedwongen.

Hulp bij de Wet werk en zekerheid

Het arbeidsrecht is sterk veranderd, bijvoorbeeld door de Wet werk en zekerheid. Denk hierbij aan veranderingen op het gebied van ontslag en flexibel personeel.

Hulp bij het opstellen en beoordelen van een arbeidscontract

Denk hierbij aan methoden voor extra motivatieprikkels voor werknemers via aandelen, aandelenopties of een bonus gekoppeld aan de waarde van de aandelen van de onderneming. Ook wel Stock Appreciation Rights of “SARs”, of Share Appreciation Rights genoemd.